NEWS

Oversigt over skrue vs centrifugalkompressor i HVAC

Visninger:0     Forfatter:Site Editor     Publiceringstid: 2024-01-26      Oprindelse:Websted


Der er to store kompressorer, du kan stole på for store mængder luft.De er: skruekompressor og centrifugalkompressor.Selvom de begge bruges til samme efterspørgselskategori, har disse to deres unikke og ekspertise;de kan ikke erstatte hinanden.


De vil helt sikkert eksistere side om side i lang tid.Derfor er det bydende nødvendigt at sammenligne deres ydeevne og særegenheder for at have solide referencer, når du vælger den foretrukne luftkompressor, der opfylder dine behov.


Typer af luftkompressorer




Når du vælger, spiller mange faktorer ind, såsom luftkvalitet, energieffektivitet, størrelse, levetid, kapacitet, støj, omkostninger, vedligeholdelse og ideel anvendelse.I dette indlæg vil vi diskutere, hvilken kompressor mellem skrue vs centrifugalkompressor der tikker i dine kasser.


Oversigt over skruekompressor

Idéen bag skruekompressorer kan spores tilbage til det tidlige 20. århundrede, da den tyske ingeniør Heinrich Krigar skabte den første dobbeltskruekompressor.Men der gik indtil 1950'erne, før kompressoren var ordentligt fremstillet.Forsinkelsen skyldtes utilstrækkelig teknologi og manglende tilgængelighed af kvalitetsmaterialer til gennemførelsen af ​​ideen bag kompressorstrukturen.


I 1960'erne begyndte forskellige virksomheder at producere skruekompressorer til forskellige industrielle applikationer, herunder køle- og klimaanlæg.I denne periode blev der skabt olieindsprøjtede skruekompressorer.Brug af olie som smøremiddel forbedrede kompressorernes effektivitet og forlængede deres levetid.


I dag har skruekompressorer markeret deres stand som en af ​​de mest pålidelige HVAC-typer af kompressorer, takket være deres pålidelighed og effektivitet.


Hvad er en skruekompressor?


Dette er en almindelig type fortrængningskompressorer, dvs. kompressortyper, der mekanisk fanger en fast mængde luft og reducerer dens volumen for at øge trykket, for at give en kontinuerlig og kontrolleret luftstrøm.



En skruekompressor



En scroll-kompressor har to spiralformede rotorer (han og hun), der er tætmasket, men som ikke rører hinanden.Under arbejdet roterer rotorerne i modsatte retninger, og når de drejer, komprimerer de luften, der er fanget mellem dem.Denne kompressor tilbyder en stabil og pulsationsfri luftstrøm.


Desuden er skruekompressorer populært beundret for deres lave vedligeholdelseskrav og pålidelighed i situationer, der kræver kontinuerlig luftstrøm.De produceres ofte i to slags: olieinjicerede og oliefrie, hvilket giver passende muligheder for renrumsanvendelser som den farmaceutiske industri.


Oversigt over centrifugalkompressor


Centrifugalkompressor blev ideeret for lang tid siden, så langt tilbage som 1689, i samarbejde med den franske fysiker Denis Papin og den hollandske fysiker Christian Huyghens.De eksperimenterede med en luftkompressor ved at bruge centrifugalkraft til at opnå kompressionsprocessen.


Takket være fremskridt i fysiksamfundet med bedre forståelse af væske- og termisk dynamik, blev centrifugalkompressorsystemet udviklet fra at bruge en rå enkelt pumpehjulsblæser til det flertrinssystem, der bruges i dag.

Med stigende vægt på energieffektivitet er centrifugalkompressorer integreret med forbedrede styresystemer og spiller en vigtig rolle i energieffektive industrielle processer.


Hvad er en centrifugalkompressor?


Dette er en almindelig type dynamiske kompressorer dvs. kompressortyper, der bruger kinetisk energikonvertering gennem højhastighedsrotation af et pumpehjul for at øge luftkompressionen dynamisk.


En centrifugalkompressor



En centrifugalkompressor er en mekanisk enhed konstrueret til at komprimere luft gennem centrifugalkraft.Den har nogle få væsentlige komponenter, der arbejder harmonisk for effektivt at komprimere luft.I kernen er pumpehjulet, der giver kinetisk energi til den absorberede luft.Højhastighedsluften passerer derefter gennem en diffuser, hvor den kinetiske energi ændres til potentiel energi på grund af en trykstigning.


Centrifugalkompressorer er populært æret for deres egnethed til applikationer, der kræver dynamisk og variabel luftstrøm.Desuden er disse kompressorer designet til at være oliefrie.Luftstrømsvejen og oliesystemet er konstrueret til at være i forskellige sektioner;sæler adskiller dem.


Derfor er de mest ideelle til applikationer, hvor der er behov for uforurenet luft, såsom mad og drikkevarer, farmaceutiske produkter og fremstillingsindustrier.


Centrifugalkompressor vs skruekompressor: Arbejdsprincip

På trods af at centrifugal- og skruekompressorer begge bruges til store mængder luft, er deres arbejdsprincip forskelligt.


Hvordan fungerer en centrifugalkompressor?

Arbejdsprincippet for en centrifugalkompressor begynder med rotationen af ​​pumpehjulet, som er forbundet med kompressorakslen, som en ekstern driver som en elektrisk motor eller turbine normalt driver.


Luft absorberes i kompressoren gennem indløbsventilen.Når pumpehjulet roterer, giver det kinetisk energi til den absorberede luft ved at øge den radialt udad på grund af centrifugalkraften.


Derefter forlader højhastighedsluften pumpehjulet og går til diffusoren, hvor den kinetiske energi omdannes til potentiel energi, hvilket resulterer i en betydelig trykstigning.


Derefter forlader luften diffusoren og strømmer ind i et stationært spiralhus, der leder den mod udløbsventilen, mens trykket opretholdes.


Hvordan fungerer en skruekompressor?


Arbejdsprincippet for en skruekompressor er ret simpelt.Det involverer spinning af de to sammengribende rotorer.En anden kompressor, der har et lignende arbejdsprincip, er scroll-kompressoren.Derfor er der ofte en sammenligning mellem scroll vs skruekompressor.


Skruekompressorrotorer er præcist designet og bearbejdet til at gribe tæt ind.Men de rører ikke hinanden;snarere bevæger de sig i modsatte retninger.


Når de begynder at rotere, absorberer kompressoren luft gennem en indløbsventil.Med den fortsatte spinding begynder rotorerne at mindske mellemrummet mellem dem, hvilket får luften til at komprimere.Derefter skubbes den komprimerede luft til rotorernes midtpunkt, hvor den forlader kompressoren gennem en udløbsport, der er fastgjort til enden af ​​rotorerne.


For de olieindsprøjtede skruekompressorer påføres olie til kompressionskammeret for at tjene som smøring på de bevægelige dele.Olien tjener ikke kun som smøremiddel, den forhindrer luft i at forlade kompressionskammeret.


Designforskel mellem skrue vs centrifugalkompressor


Det strukturelle design af skrue- og centrifugalkompressorer er den vigtigste faktor, der påvirker de forskelle, der eksisterer mellem disse to pålidelige kompressorer.


Centrifugalkompressorer har et indviklet design, der involverer forbindelse af nøglekomponenterne til hinanden.For det første er pumpehjulet forbundet direkte med akslen, som styres af sugeventiler, lejer og tætninger for stabilitet og forebyggelse af luftlækage.Så er der indløbet, der tillader omgivende luft at komme ind, der passerer gennem pumpehjulet til diffusoren, som omdanner kinetisk energi til potentiel energi.Til sidst er diffusoren forbundet med udløbsdelen, der fordeler trykluften til brug.


Centrifugalkompressordesignstruktur



Skruekompressorer består af to spiralformede rotorer (han og hun), der griber tæt ind i hinanden og roterer i modsatte retninger.Rotorerne er indkapslet i et cylindrisk hus med indløbs- og udløbsporte til ind- og udgang af luft.De har også andre hoveddele som lejer og kølekappe.


Skruekompressordesignstruktur


Skruekompressor vs Centrifugalkompressor Fordele og ulemper

Skruekompressor vs centrifugalkompressor kan også differentieres baseret på deres fordele og ulemper.


Skruekompressor


Fordele

● Ideel til en lang række applikationer og kompressionsforhold

● Giver kontinuerlig og stabil luftstrøm

● Energieffektiv med god delbelastningsydelse

● Velegnet til mindre industrielle applikationer


Ulemper

● Kræver hyppigere vedligeholdelse sammenlignet med centrifugalkompressor

● Mindre effektiv til ekstremt høje hastigheder

● Bekymringer om olieforurening ved brug af olieindsprøjtede skruekompressorer


Centrifugalkompressor


Fordele

● Perfekt til højhastigheds- og dynamiske applikationer

● Kan håndtere variable luftstrømme

● Kræver mindre hyppig vedligeholdelse sammenlignet med skruekompressor

● Velegnet til større industrielle applikationer


Ulemper

● Kompleks designstruktur med mange indviklede dele

● Høje produktionsomkostninger

● Producer højere støj og vibrationer


Centrifugalkompressor vs skruekompressor på ydeevne

Der er mange faktorer bag forskellen mellem centrifugalkompressor vs skruekompressor.Nedenfor vil vi sammenligne disse to kompressorer og se deres samlede ydeevne.


● Luftkvalitet


Når du bruger luftkvalitet som en parameter til at sammenligne centrifugal- versus skruekompressorer, er det vigtigt at undersøge de løsninger, de henvender sig til.


Centrifugalkompressorer har afdelingsdesign, da der er mange dele i konstruktionen, og hver af dem har unikke funktioner.Oliesmøringsdelen er forskellig fra kompressionssektionen, hvilket sikrer, at luften ikke forurenes.Generelt er centrifugalkompressorer kendt for deres dynamiske og højhastighedsdrift, som sikrer en jævnere kompression og lavere olieoverførsel.


Centrifugalkompressor



Skruekompressorer fås i to typer: oliefri optioner og olieindsprøjtet optioner.De oliefrie typer bruger ikke oliesmøring, hvilket garanterer, at trykluften er ren og fri for forurenende stoffer.Imidlertid producerer de olieindsprøjtede typer ofte trykluft med olieoverførsel.



● Energieffektivitet

Skruekompressor vs centrifugalkompressor effektivitet er primært afhængig af driftsforholdene.


Skruekompressorer er mest energieffektive, når de bruges under delbelastningsdriftsforhold, hvorfor de er bedst egnede til applikationer, der har varierende luftbehov, bl.a. lavtemp varmepumper.De er meget pålidelige til at håndtere start-stop-cyklusser.


Centrifugalkompressorer er på den anden side mest energieffektive, når de bruges under driftsforhold med fuld belastning, hvorfor de er bedst egnede til applikationer, der kræver konstant højhastighedsluftstrøm.De er meget pålidelige til at håndtere scenarier med stabil og forudsigelig luftbehov.


● Omkostninger

Ligesom alt andet udstyr er det bydende nødvendigt at være opmærksom på omkostningsforskellen mellem skruekompressor og centrifugalkompressor.


Skruekompressorer har lavere startomkostninger på grund af deres enkle designkonstruktion og færre dele sammenlignet med centrifugalkompressorer.De har dog højere driftsomkostninger, fordi deres betjeningsmekanisme involverer flere bevægelige dele, hvilket resulterer i hyppig vedligeholdelse og reparationer.


Centrifugalkompressorer har på den anden side høje startomkostninger, især på grund af kompleksiteten af ​​konstruktionen og forviklingen af ​​designet.De har dog færre bevægelige dele, hvilket resulterer i mindre vedligeholdelse og reparationer.


● Størrelse

En sammenligning med roterende skrue vs centrifugalkompressor vil ikke være komplet uden at nævne deres størrelsesvariation og hvordan det påvirker deres funktionalitet.


Skruekompressorer har et enkelt, kompakt design, som er meget fordelagtigt i installationer med begrænset plads.Deres størrelse giver mulighed for fleksibilitet, hvilket sikrer nem tilpasning til varierende rumlige begrænsninger.Men i applikationer med større kapacitet er skruekompressorer ikke altid de bedste, fordi deres designstruktur begrænser deres evne.


Mens centrifugalkompressorer har en mere kompliceret designstruktur.Deres konstruktion tillader skalerbarhed for øget kapacitet, og er derved bedst brugt til applikationer med mere omfattende rumlige krav.Derudover er centrifugalkompressorer ofte forbundet med større industrielle applikationer på grund af deres effektivitet til at håndtere større luftvolumen.


● Stabilitet og holdbarhed

Begge kompressorer viser modstandsdygtighed, men der er visse faktorer, der kan bruges til at skelne mellem skrue og centrifugalkølere i denne henseende.


Skruekølere er kendt for deres robuste design, og når de vedligeholdes korrekt, giver de god stabilitet og holdbarhed.Udførelse af regelmæssig vedligeholdelsespraksis som smøring og inspektioner kan også forlænge deres levetid.


Mens centrifugalkølere kører ved høj hastighed, har de færre bevægelige dele.De har også en bredere udvendig struktur, hvilket gør dem mere stabile og holdbare end skruekølere.Udførelse af regelmæssig vedligeholdelsespraksis som overvågning af vibrationer og balancering kan hjælpe med at forbedre deres stabilitet og levetid.


● Kapacitet

Der er stor forskel på kapaciteten af ​​skruekølere vs centrifugalkølere, da de imødekommer varierende industrielle behov.


Skruekølere har en bredere kapacitet.De kan bruges til en bred vifte af applikationer med varierende kompressionsforhold.Deres konstruktion understøtter førsteklasses ydeevne på tværs af forskellige belastningsforhold, hvilket gør dem til den bedre mulighed for fluktuerende luftbehov.


På den anden side bruges centrifugalkølere specifikt til større industrielle applikationer på grund af deres evne til at håndtere større luftmængder effektivt.


● Støj og vibrationer

Skruekompressor

Støj- og vibrationsniveauer er afgørende faktorer at overveje, når man undersøger driftskomforten ved skrue kontra centrifugalkompressor.


På grund af deres kompakte design og flere bevægelige dele producerer skruekompressorer større støj og vibrationer.Den positive forskydningsmekanisme i disse kompressorer bidrager også til den genererede lyd, især under start-stop-operationer.


Centrifugalkompressorer producerer på den anden side på grund af deres dynamiske og højhastighedsarbejdsmekanisme mindre støj og vibrationer.Disse kompressorer har en mere jævn driftsproces, hvilket resulterer i et roligere miljø.


● Vedligeholdelse og reparation

Vedligeholdelse og reparation spiller en afgørende rolle for at bestemme, hvad der er bedre mellem skruekøler og centrifugalkølere, og hvordan deres samlede ydeevne påvirkes.


Skruekølere kræver for det første mere regelmæssig vedligeholdelse og reparationer på grund af deres positive forskydningsmekanisme.For det andet involverer deres arbejdssystem flere bevægelige dele, hvilket forårsager friktion, som i sidste ende resulterer i slitage over tid.Dette kan dog reduceres ved konstant smøring og inspektionspraksis.


På den anden side involverer arbejdssystemet for centrifugalkølere færre bevægelige dele, hvilket resulterer i mindre hyppig vedligeholdelse og reparationer.


● Anvendelse

Rotationsskrue vs centrifugalkompressor kan også kategoriseres ved hjælp af deres applikationer.Begge kompressorer udmærker sig i forskellige brancher.


Roterende skruekompressorer er alsidige og perfekte til en lang række applikationer, hvilket gør dem til den foretrukne mulighed for industrier med forskellige kompressionsbehov.De er mest effektive til variable belastninger og krav til start-stop-cyklusser.


Centrifugalkompressorer er bedst egnede til større industrielle applikationer, især til situationer, hvor der er behov for konstant højhastighedsluftstrøm.Deres dynamiske drift og skalerbarhed gør dem perfekte til hårde krævende applikationer med betydelig kapacitet og effektivitet.


Skrue vs Centrifugalkompressor i HVAC: Hvilken er bedre


Nu hvor vi har diskuteret forskellene mellem centrifugal vs skruekompressor, er det tid til at vælge, hvilken der passer bedst til dine behov.


Samlet set er skruekompressorer bedst til en lang række applikationer, herunder variable belastninger og start-stop-cyklusoperationer.Centrifugalkompressorer er de bedste til større industrielle applikationer, der kræver dynamisk drift med højhastighedskompressionshastighed.


Også skruekompressorer har et enkelt design og mindre startomkostninger.Men på grund af deres arbejdsmekanisme, der involverer mange bevægelige dele, kræver de mere vedligeholdelse og reparationer.Dette bidrager til øgede driftsomkostninger.På grund af de mange bevægelige dele producerer de desuden højere støj og vibrationer.


Centrifugalkompressorer har et komplekst design og højere startomkostninger.Men deres arbejdsmekanisme involverer færre bevægelige dele, og dermed mindre vedligeholdelse og reparationer, hvilket reducerer driftsomkostningerne.På grund af de færre bevægelige dele producerer de mindre lyd.


SPRSUN er en af ​​de fremtrædende og pålidelige luft til vand varmepumpe producenter over hele verden.Vi har ekspertise og viden i at vælge den bedste type kompressor til HVAC, da kompressorer direkte påvirker ydeevnen af ​​HVAC-systemer.Vi bruger den bedste Panasonic kompressor til at udstyre Kinesisk varmepumpes.Hvis du leder efter den bedste fagmand til personlig rådgivning om kompressorer til varmepumper eller AC, er du velkommen til at kontakt os.



Related Products

indholdet er tomt!

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Professionel varmepumpeproducent siden 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338

Kontakt SPRSUN. 7/24 Support. Vi svare med det samme!

Tel: 0086-20-82181867
Mobil: 0086-18933985692
WhatsApp: 0086-18933985692