SPRSUN Varmepumpe tilbud

Nye globale direktiver kræver kulstoffattige og miljøvenlige bygninger og huse, især huse, der bruger gas- eller brændstofopvarmningssystemer. For at nå dette mål spiller varmepumpe tilbud en vigtig rolle. I september 2023 vedtog den tyske forbundsdag en ændring af loven om bygningsenergi, der fastsætter, at:
 • Fra 2026 er det forbudt at bruge olie eller kul som varmekilde.
 • Fra 2024 skal alle nye varmesystemer bruge mindst 65% vedvarende energi. Og fra 2027 vil Den Europæiske Union (EU) forbyde brugen af split-airconditionanlæg og varmepumper, der indeholder hydrofluorcarbon med et globalt opvarmningspotentiale på 150 eller derover.
 
SPRSUNs tilbud på varmepumper giver en allround-løsning, der omfatter opvarmning, køling og varmt vand. Vores tilbud på varmepumpeløsninger består af et netværk af varmtvandsbeholdere og fan coils, som er forbundet med et centralt vandkredsløb til samtidig opvarmning, køling og varmtvandsdrift. Vi producerer også energieffektive R290-varmepumper til boliger med et globalt opvarmningspotentiale, der er så lavt som 3,3. Ved at kombinere et solcellesystem med varmepumper tilbud til lejligheder kan du desuden spare op til 80 % på energiomkostningerne. 

R290 varmepumper DC inverter

Luft til vand varmepumpe

Koldt klima varmepumpe EVI

Højtemperatur varmepumpe

Alt-i-én varmepumpe

Varmepumpe til pool

Varmepumpesæt

Varmtvandsbeholder varmepumpe

Varmepumpe til opvarmning/køling, og varmt vand

Opvarmning: I de koldere måneder kan varmepumper bruges sammen med gulvvarme og ventilatorkonvektorer til at udvinde varme fra den udendørs luft, jord eller vand og overføre den indenfor. Selvom udetemperaturen er meget lav, kan en varmepumpe effektivt opvarme interiøret.
Afkøling: I varmere vejr kan varmepumpen køre omvendt, fjerne varme inde fra bygningen og frigive den udendørs, hvilket effektivt afkøler det indendørs rum.
Varmt vand: Varmepumper kan også bruges til at levere varmt vand til husholdningsbrug. Dette opnås gennem en separat vandtank eller et kombineret system.
Ved at udnytte disse muligheder tilbyder varmepumper en omfattende løsning til at opretholde behagelige indendørstemperaturer og levere varmt vand hele året, alt imens de maksimerer energieffektiviteten.

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe tilbud er en enhed, der overfører varme udefra til inde i en bygning, eller omvendt, ved at bruge luft- eller jordenergien som sin varmekilde. Det er en form for vedvarende energiteknologi, der kan bruges til både opvarmning og køling.

Hvorfor varmepumper kan være værd at investere i

Varmepumper tilbud er stigende i popularitet, de er en fornuftig investering for mange ejendomsejere på grund af deres effektivitet, omkostningseffektivitet, miljømæssige fordele og alsidighed.
 
 • Energieffektivitet: Varmepumpe tilbud'er er utroligt effektive til at omdanne energi til varme. For hver enhed elektricitet, der bruges til at drive pumpen, produceres der flere varmeenheder. Dette forhold - kendt som Coefficient of Performance (CoP) - kan være så højt som 3 eller 4, hvilket betyder, at systemet for hver enhed elektricitet kan producere tre eller fire enheder varme.
 • Omkostningsbesparelser: På grund af deres høje effektivitet kan varmepumper tilbud give betydelige besparelser på energiregningen, især ved udskiftning af konventionelle varmesystemer som elvarmere, oliekedler eller gasfyr. Selvom den oprindelige investering i et varmepumpesystem kan være højere, er driftsomkostningerne normalt lavere. Boligejere er også mindre sårbare over for udsving i priserne på fossile brændstoffer.
 • Miljømæssige fordele: ASHP'er kan være mere miljøvenlige. De reducerer kulstofemissioner, især når de drives af elektricitet fra vedvarende kilder. Ved at bruge den omgivende luft til at producere varme bidrager tilbud på varmepumpe til reduktion af drivhusgasemissioner og afhængighed af ikke-vedvarende energikilder.
 • Offentlige tilskud til varmepumpe: For at tilskynde til indførelse af mere bæredygtige teknologier tilbyder mange regeringer incitamenter til at installere varmepumper tilbud, såsom skattefradrag, tilskud eller tilskud, som kan opveje de oprindelige omkostninger og fremskynde tilbagebetalingsperioden.
   

Hvordan virker en varmepumpe?

Varmepumper tilbud bruger et kølemiddelsystem, der involverer en kompressor og en kondensator til at absorbere varme fra luften eller jorden udenfor og frigive den inde i bygningen. Tilbud på varmepumpe fungerer ved at cirkulere kølemiddel mellem udendørs- og indendørsenheder, absorbere varme fra udeluften eller jorden og frigive den indendørs, når der ønskes opvarmning, og vende processen for at afkøle bygningen, når det er nødvendigt. Systemet fungerer selv i koldere temperaturer ved at trække restvarme fra luften, hvilket gør det til et effektivt alternativ til konventionelle opvarmnings- og kølemetoder.

Nulenergiløsning til bygninger - Varmepumpe

En nul-energi bygning er en energieffektiv bygning, der genererer lige så meget vedvarende energi, som den forbruger, hvilket resulterer i netto-nul energiregninger og kulstofemissioner for dens beboere. Varmepumper spiller en afgørende rolle for at nå dette mål.
 
Ved at udnytte principperne for varmeoverførsel frem for at generere varme gennem forbrænding, kan varmepumper reducere en bygnings samlede energiforbrug markant. Desuden kan varmepumper optimeres yderligere ved at integrere dem med vedvarende energikilder såsom solpaneler. Denne tilgang gør det muligt for varmepumpen at arbejde ved hjælp af ren, bæredygtig energi, hvilket yderligere reducerer bygningens afhængighed af nettet og i sidste ende opnår miljøvenlige og energibesparende bygningsløsninger.
Få gratis tilbud på SPRSUN varmepumper!

Fordele ved SPRSUN varmepumper tilbud, der løfter din virksomhed

Avanceret energibesparelse

Ved at bruge avanceret DC inverter-teknologi oplader og recirkulerer vores tilbud på varmepumpe ved høj frekvens og sparer mere end 30 % energi.​​​​​​

ERP A+++ Ydelse

Som en førende producent af varmepumper er SPRSUN varmepumper vurderet til ERP A+++, den højeste effektivitetsvurdering af varmesystemet.

Super lav støj

Ud over børsteløse DC inverterventilatorer bruger vi forskellige lydisolerende foranstaltninger, såsom dobbelt stødabsorbering fra Panasonic Compressor, med et lydniveau helt ned til 42 dBA.

Smart og integreret kontrolsystem

Ved at integrere CAREL controller eller vores CGK-funktioner kan kunderne fjernstyre tilbud på varmepumper gennem WIFl.Med Cascade-funktionen kan flere enheder styres med ét panel.

Intelligent afrimning

Som en førende varmepumpeproducent udviklede SPRSUN PID intelligent afrimningstilstand.Dette muliggør hurtig afrimning og forhindrer ekstra energiforbrug.

Opgraderet installation

Efter vores erfaring som varmepumpeleverandør gennem årene varmepumper leverandør, der er nemme at installere.Problemfri installationssæt leveres også af SPRSUN.

Anti-frost beskyttelse

Ved at detektere systemets vandtemperaturer skifter vores tilbud på varmepumper automatisk til lav frekvens, når den når den indstillede temperatur for at undgå frysning.
 

-30⁰C Lavtemperaturdrift

Ved at bruge Panasonic EVI Tech Rotary Compressor kan varmepumperne fungere ved -30℃ miljø.Lavtemperaturmiljø VIL IKKE påvirke driften af ​​varmepumper.
Få gratis tilbud på SPRSUN varmepumper!

HVAD er de forskellige varmepumpe typer?

Luft-til-vand varmepumpe

Luft-til-vand varmepumper udvinder varme fra udeluften og overfører den til et vandbaseret centralvarmeanlæg. De bruges almindeligvis til rumopvarmning og produktion af varmt brugsvand. Luft-til-vand varmepumper er velegnede til gulvvarmesystemer, radiatorvarmesystemer og til at levere varmt vand i bolig- og erhvervsmiljøer. De er mere velegnede til store huse og bygninger.

Luft-til-luft varmepumpe

Luft-til-luft varmepumper overfører varme mellem indersiden af en bygning og udeluften. De bruges ofte til små rum eller rum. I fyringssæsonen trækker de varme ud af udeluften og overfører den indenfor, hvilket giver varme. I kølesæsonen fjerner de varme fra indendørsluften og frigiver den udenfor, hvilket giver afkøling.

Hvilken varmepumpe skal jeg vælge?

Valget mellem forskellige typer varmepumper afhænger af forskellige faktorer, herunder geografisk placering, klima, lokale regler, miljøhensyn og de specifikke krav til din ejendom. Da jord- og vandbaserede varmepumper tilbud er ved at blive udfaset på grund af deres potentielle miljøpåvirkning, er luftbaserede varmepumper (ASHP) blevet et økologisk ansvarligt alternativ.
Luftkildevarmepumper fungerer ved at udvinde varme fra luften udenfor for at opvarme dit hjem og levere varmt vand. De kan stadig fungere effektivt selv i koldere temperaturer og har mindre invasive installationsprocedurer end jordvarmepumper, som kræver omfattende jordarbejde. Det ville være smart at vælge en luftkildevarmepumpe tilbud, der er en trend i branchen.

Installation og placering af varmepumpe

Varmepumpetilbud kan placeres forskellige steder, men det er vigtigt at overveje plads, tilgængelighed og lokale regler for installation.
Tag - Tilbud på varmepumper kan installeres på et tag, især i erhvervsbygninger eller hvor jordarealet er begrænset. Det er vigtigt at sikre, at bygningens struktur kan bære vægten af varmepumpeenhederne. Tilgængelighed til vedligeholdelse og reparationer bør også overvejes.
Altan - For beboelsesejendomme kan en altan være et egnet sted at installere et varmepumpetilbud, især hvis der er begrænset jordplads. Tilstrækkelig ventilation og støjhensyn er afgørende faktorer, når de placeres på altaner, især i boligområder.
Væg - Varmepumper tilbyder kan vægmonteres, især i boligområder. Korrekt støtte og vibrationsisolering bør overvejes for at minimere støj og sikre stabilitet.
Have - Mange boligejere vælger at installere varmepumper i deres haver. De kan placeres på en stabil overflade eller monteres på en platform for at sikre stabilitet. Tilstrækkelig luftstrøm omkring varmepumpen er afgørende for dens effektive drift.
Garage - Selvom det er muligt at installere et varmepumpetilbud i en garage, er der vigtige overvejelser. Ventilations- og sikkerhedsprotokoller skal overholdes for at forhindre ophobning af gasser eller dampe. Alt i alt er varmepumper (ASHP'er) ret alsidige med hensyn til installationssteder.

Hvor kan varmepumper tilbyde bruges

Erhvervsbygninger - Varmepumper kan bruges til at opretholde behagelige indendørstemperaturer og er ofte en omkostningseffektiv og energieffektiv løsning til store rum.
Lejligheder og huse - Monoblock varmepumper er velegnede til lejligheder, da de kan levere varme og køling til individuelle enheder eller hele bygningen. Tilbud på varmepumper kan integreres i bygningens infrastruktur for at give individuel klimastyring for hver enhed, hvilket gør dem til en attraktiv mulighed for multi-unit beboelsesejendomme.
Villaer - Varmepumper er velegnede til villaer og tilbyder en alsidig løsning til at opretholde behagelige temperaturer. De kan skræddersyes til de specifikke varme- og kølebehov i større boligejendomme, hvilket giver både effektivitet og fleksibilitet.

Sammenfattende kan varmepumpers tilbud bruges i en bred vifte af indstillinger og tilbyder energieffektive varme- og køleløsninger til erhvervsbygninger, lejligheder, huse, lejligheder og villaer.
Få gratis tilbud på SPRSUN varmepumper!

Energivurdering af varmepumpe tilbud

Energieffektivitetsvurderinger angiver, hvor meget energi varmepumper tilbud bruger. Jo bedre vurderinger, jo mindre energi vil de bruge, mens de løber eller er på standby. Husk på, at nogle undersøgelser har vist, at op til 80 % af energiforbruget i bygninger er forbundet med opvarmning og afkøling.

COP-klassificeringer - COP-værdien (koefficient for ydeevne) er forholdet mellem køling eller opvarmning leveret af en varmepumpe ved en specifik energitilførsel. COP-værdierne for de fleste varmepumpesystemer på markedet ligger mellem 2,0 og 5,0. Jo højere COP-tal, jo mere energieffektiv er varmepumpen.
SCOP-klassificeringer - SCOP-klassificeringen (sæsonbestemt ydelseskoefficient) refererer til en varmepumpes samlede køle- eller varmeydelse divideret med dens samlede energiforbrug i løbet af året. Den tager højde for variationerne i varme- og kølebehov på tværs af forskellige årstider i løbet af året.
EER-klassificering - Energieffektivitetsforholdet (EER) er forholdet mellem køleenergioutput (i BTU) over elektrisk energitilførsel (i watt) ved et bestemt driftspunkt. For eksempel har en 10.000 BTU varmepumpe, der bruger 1000 watt energi, en 10 EER rating.
SEER-rating - Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) er dybest set EER målt over hele året gennem forskellige årstider. De fleste
tilbud på varmepumper har en SEER-rating på mellem 13 og 25, hvor nogle få scorer højere end 25.
AEER-klassificering - Den årlige energieffektivitetsratio (AEER) er forholdet mellem en varmepumpes varmekapacitet og den effektive strømudnyttelse til opvarmning og standbystrøm.
IEER-klassificering - IEER (Integrated Energy Efficiency Ratio) tager de samme målinger som EER, men under forskellige omstændigheder og temperaturer. For eksempel en 75 % belastning, 81,5°F omgivelsestemperatur og 61,7 % driftstid.
ERP-vurdering - ERP-klassificeringen (Energy-Related Products) tager hensyn til varmepumpens energieffektivitet og også miljøvenligheden af dens fremstillingsproces. Der er syv niveauer til ERP-klassificeringssystemet fra A, det øverste niveau, efterfulgt af B, C, D, E, F og G. Jordvarmepumper har ofte en ERP-rating på A++, da de vurderes at være meget høje. effektive, da de producerer mere energi, end de bruger.

Andre energiklassificeringer som APF Rating、HSPF Ratings、 IPLV Rating kan også afspejle varmepumpens samlede energiforbrug. Hvis du ikke har så meget tid til at undersøge varmepumpens energivurderinger, kan du fokusere på de to kriterier ERP og COP.

Sådan vælger du den rigtige varmepumpe

Nedenfor er de faktorer, du skal overveje for at træffe en informeret beslutning om de bedst egnede typer varmepumpetilbud til boliger, kontorer, kommercielle, industrielle applikationer og mange flere.
 
Klima og placering - Forskellige varmepumpetyper er bygget til at yde forskelligt afhængigt af klimaforholdene. Overvej den gennemsnitlige temperatur på din placering over tid, samt den varmeste og koldeste, den bliver. Dette vil hjælpe dig med at vælge en varmepumpe, der passer til dit miljø.
Tilgængelig plads - Nogle typer jordvarmepumper som vandrette eller lodrette sløjfer kan kræve mere plads til installation. Desuden leveres splitvarmepumper med både indendørs- og udendørsenheder, så der skal være ledig plads udenfor til at rumme udendørsenheden.
Energieffektivitet - Varmepumpernes funktionalitet er i høj grad bestemt af deres energieffektivitet, som populært måles ved Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) og Heating Seasonal Performance Factor (HSPF).
Zoneinddeling og temperaturkontrol - Hvis du har specifikke præferencer vedrørende temperaturen i forskellige områder af bygningen, skal du prioritere varmepumpesystemer, der har zoneinddelingsmuligheder, såsom kanalløse/mini-split varmepumper.
Regionale bestemmelser - Vær opmærksom på de regler, der gælder for din region om brugen af varmepumper. Nogle områder har f.eks. strenge love om, hvilke typer kølemidler din varmepumpe skal have.
Forstå decibelværdien - Varmepumpetilbuddet er vurderet i decibel (dB). dB vurdering af varmepumpetilbud under 50-60 kan sikre en behagelig søvn. SPRSUN varmepumpetilbud er designet med funktioner, der er specifikt rettet mod at reducere støjniveauer, såsom Panasonic-kompressorer med variabel hastighed og avancerede ventilatorblade-design. dB rating kan være så lav som 40 dB.

Vedligeholdelse af varmepumpe

Varmepumper kræver mere vedligeholdelse, fordi de udfører alt-i-én-funktioner og arbejder hele året. Vedligeholdelsen kan dog reduceres, hvis du køber din varmepumpe fra en pålidelig varmepumpeproducent med mange års erfaring med at levere kvalitetsprodukter til forskellige kunder rundt om i verden.

En typisk tjekliste til vedligeholdelse af varmepumpe, du selv kan lave, omfatter:
 • Om vinteren skal du kontrollere varmepumpen for sne eller is;
 • Fjern blade, støv eller snavs fra varmepumpehuset;
 • Sørg for, at varmepumpen altid er hævet over jorden og væk fra enhver utæt tagrende;
 • Rengør eller skift filtrene efter behov;
 • Rengør snavsede udendørsspoler.

En typisk tjekliste til vedligeholdelse af varmepumpe, som en professionel tekniker vil bruge, omfatter:
 • Kontrol af alle kanaler, filtre, blæsere og indendørs spoler;
 • Kontrol af luftstrømmen;
 • Kontrol af kølemiddelfyldning og eventuel lækage;
 • Kontrol af elektriske terminaler;
 • Påføring af smøremiddel på motorer og kontrol af remme;
 • Eftersyn af styringer og termostatfølere.

Sådan dimensionerer du en varmepumpe

Dimensionering af et varmepumpetilbud til et hus involverer at overveje forskellige faktorer for at sikre, at systemet er passende tilpasset boligens varme- og kølebehov.
Størrelse og indretning af dit hjem: Måling af dit hjems kvadratmeter er en afgørende faktor for at bestemme kapaciteten af den varmepumpe, der er nødvendig for at opvarme og afkøle rummet tilstrækkeligt. Layouterne kan kræve flere enheder eller zoneinddeling for at sikre jævn opvarmning og afkøling i hele rummet.
Antal vinduer og deres placering: Antallet, størrelsen og retningen af vinduer påvirker varmeforøgelse og -tab. Disse oplysninger er væsentlige for at bestemme varmetabet eller gevinsten gennem vinduer.
Isoleringskvalitet: Kvaliteten af isolering påvirker husets samlede termiske belastning. Velisolerede boliger har en tendens til at have lavere termiske belastninger, mens dårligt isolerede boliger har højere belastninger.
Luftlækage: Et lufttæt hjem holder mere effektivt på varmen. Forståelse af luftinfiltration hjælper med at bestemme varmetabet eller gevinsten på grund af lækage.
Lokalt klima: Overvej den laveste årlige omgivelsestemperatur i dit område, da varmepumper skal dimensioneres til at opfylde varmebehovet i de koldeste perioder.

Ovenstående faktorer kan hjælpe dig med at vurdere varmepumpetilbuddenes effektivitetsvurderinger, der er nødvendige for at opfylde varme- og afkølingskravene til dit hus effektivt. Har du brug for størrelsesberegningen af varmepumpetilbuddet, er du velkommen til at kontakte os.

 

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Professionel varmepumpeproducent siden 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338

Kontakt SPRSUN. 7/24 Support. Vi svare med det samme!

Tel: 0086-20-82181867
Mobil: 0086-18933985692
WhatsApp: 0086-18933985692