NEWS

En oversigt over det europæiske varmepumpemarked

Visninger:0     Forfatter:Site Editor     Publiceringstid: 2023-02-02      Oprindelse:Websted

Den Europæiske Union er en etableret og fremtrædende teknologileder, især inden for varmepumpesektoren - en faktor, der fremtrædende afspejles i videnskabelige publikationer, offentlig RD&I-finansiering og patenteringstendenser.Med over 2 millioner solgte enheder rundt om i Europa er dette nu den nye rekord at slå.

Det europæiske varmepumpemarked omfatter både bolig- og erhvervsapplikationer.I de senere år er der sket en markant stigning på det europæiske varmepumpemarked på grund af stigende bevidsthed om fordelene ved disse systemer i forhold til energieffektivitet.

Efterspørgslen efter disse systemer er steget markant i de senere år, fordi de kan give et overkommeligt alternativ til naturgasvarmesystemer og reducere kulstofemissioner ved at fortrænge fossile brændstoffer fra nettet.

Oprindeligt var der tæt på 18 millioner varmepumpeinstallationer i Europa alene i december 2021. Ifølge en rapport fra REPowerEU er forventningerne dobbelte tempo omkring implementering, installation af varmepumpe i yderligere 10 millioner bygninger inden for fem år og cirka 30 millioner inden år 2030.

Desuden vil det europæiske markeds gennemsnitlige årlige salgsvækst mellem 2019 og 2021 hjælpe med at nå dette mål.Ikke desto mindre kan adskillige barrierer, såsom volatilitet i metalpriser, udbud af halvledere og installatørers tilgængelighed, hæmme vækstraten.

Her er alt, der er værd at bemærke for flere detaljer om det europæiske varmepumpemarked.


Det europæiske varmepumpemarked


Om det europæiske varmepumpemarked

Det europæiske varmepumpemarked har været vidne til betydelig vækst i løbet af de sidste par år på grund af stigende efterspørgsel efter energieffektive produkter og stigende bevidsthed om miljøspørgsmål blandt forbrugere.Markedet for varme- og kølesystemer er vokset betydeligt på grund af det stigende antal europæiske husstande, der bruger klimaanlæg, hvilket har resulteret i et øget behov for energieffektive produkter som varmepumper.

Ifølge en ny rapport fra Precedence Research forventes dette marked at opleve en CAGR på 8,7 % fra 2022 til 2030. Det stigende antal mennesker, der bor i byområder i hele Europa har drevet efterspørgslen efter klimaanlæg og dermed øget markedsstørrelsen .

Desuden forventes lave elpriser og regeringsinitiativer at drive dette marked yderligere frem i prognoseperioden.

Den stigende bevidsthed om fordelene ved klimaanlæg og deres brug fremmer også denne markedsvækst i prognoseperioden.Desuden forventes stigende investeringer i rene energikilder såsom sol- og vindkraft at sætte skub i denne markedsvækst i løbet af de næste par år.

Det europæiske varmepumpemarked består af bolig- og ikke-boligapplikationer på tværs af forskellige regioner, såsom Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien.Det forventes, at disse markeder fortsat vil være lukrative, da disse regioner har store befolkningsbaser med lavt energiforbrug, hvilket giver dem mulighed for at spare på deres elregninger ved at skifte til alternative kilder som elektricitet produceret fra affaldsressourcer eller solenergi osv. og dermed øge deres indkomstniveau over tid på grund af lavere elregninger på

Det europæiske varmepumpemarked er segmenteret baseret på applikation, produkttype og region.

Anvendelsesmæssigt:

  • Bolig & Erhverv

  • Varme & Køling

  • Kommerciel opvarmning og køling

Varme- og kølesektoren udgør en integreret del af det samlede energiforbrug i hele Europa.Varme- og kølesektoren bruger næsten 2/3 af al europæisk energi.Den voksende befolkning og stigende urbanisering har øget efterspørgslen efter klimaanlæg i hele Europa.

Baseret på anvendelse dominerede varmesystemer det europæiske varmepumpemarked i 2019. Aircondition- og køleanlæg forventes dog at vinde indpas i denne region i prognoseperioden.Aircondition- og kølesystemer tegnede sig for omkring 37% af den samlede omsætning genereret fra varmeapplikationer i 2019.


Faktorer, der påvirker det europæiske varmepumpemarked

Det europæiske varmepumpemarked har oplevet en stigning i efterspørgslen, især i lande som Frankrig, Tyskland og Storbritannien.Påvirkningsfaktorer påvirker dog det europæiske varmepumpemarked i 2022, såsom teknologiske fremskridt og regeringspolitikker, der fremmer vedvarende energikilder.

De vigtigste faktorer, der driver dette marked, inkluderer stigende befolkning, øget bevidsthed om klimaforandringer, stigende efterspørgsel efter energieffektive produkter, aldrende befolkning, urbaniseringstendenser og stigende disponibel indkomstniveau.Nogle andre fremtrædende faktorer, der har bidraget til denne vækst, omfatter:


Øget fremtræden og efterspørgsel efter vedvarende energikilder

Den stigende efterspørgsel efter vedvarende energikilder såsom vind- og solenergi har ført til øgede statstilskud og fokus på deres anvendelse på tværs af forskellige sektorer, herunder bolig-, kommercielle og industrielle applikationer.

Ydermere har den stigende udbredelse af ikke-vedvarende energiressourcer såsom kul og olie ført til en øget efterspørgsel efter vedvarende energikilder såsom solenergi og vindkraft.

Europa har også oplevet en stigning i husstande med flere apparater, hvilket har ført til hyppig brug af elektricitet i løbet af dagen.Denne tendens vil yderligere bidrage til en stigning i efterspørgslen efter luftvarmepumper i forhold til konventionelle varmesystemer, da de tilbyder større effektivitet og komfortniveauer til lavere omkostninger end konventionelle varmesystemer.


Efterspørgsel efter energieffektive (varmepumpe) produkter

Genopblomstringen af ​​EU's varmepumpemarked kan også tilskrives stigende efterspørgsel efter energieffektive apparater, voksende fokus på lavemissionsinitiativer og øget udbredelse af vedvarende energikilder i Europa, bl.a.Ifølge en IDC-rapport var der en stigning i efterspørgslen efter energieffektive produkter såsom klimaanlæg og varmepumper på tværs af Europa i løbet af 2016-2020 på grund af regeringsinitiativer, der sigter mod at reducere drivhusgasemissioner og energiforbrug.


Effektiv varmepumpe


Stor efterspørgsel efter naturgas

Markedet er blevet påvirket af den stigende efterspørgsel efter naturgas, der bruges som brændsel i varmepumper.Dette kan tilskrives dens rene, billige og stabile natur.Derudover har den stigende indførelse af vedvarende energikilder og implementeringen af ​​omkostningseffektive politikker som f.eks. Feed-in Tariff (FiT)-ordninger også ført til vækst for europæiske solvarmesystemer til vand.

For eksempel blev FiT-ordningen implementeret i Tyskland i 2015, hvor el-tarifferne sænkes for forbrugere, der installerer solpaneler på deres tage eller andre steder, hvor de kan generere solenergi ved hjælp af solen.


Teknologiske fremskridt

Teknologiske fremskridt har fremskyndet udviklingen af ​​nye produkter til effektivt energiforbrug og forbedret ydeevne.For eksempel er DTHP-teknologi blevet introduceret af producenter for at give bedre ydeevne end traditionelle varmesystemer med forbedrede effektivitetsniveauer (32%).

Introduktionen af ​​nye teknologier har også øget efterspørgslen efter hybride varmesystemer, der kombinerer traditionelle varmesystemer med avancerede teknologier såsom klimaanlæg (ACU'er).


Hvad er de potentielle barrierer mod den forventede vækst?

Det europæiske marked for opvarmning og afkøling er meget konkurrencedygtigt og forventes at ekspandere i et sundt tempo i løbet af prognoseperioden.

Imidlertid forventes høje startkapitalinvesteringer kombineret med korte tilbagebetalingsperioder at hæmme væksten på dette marked.De vigtigste muligheder for investorer er relaterede produkter såsom kondensatorer, pumper og kontroller, som sandsynligvis vil opleve hurtig vækst i prognoseperioden.

Vækstraten vil dog sandsynligvis blive påvirket af flere faktorer, såsom stigende energipriser og efterspørgsel efter vedvarende energi.Derudover står markedet over for adskillige forhindringer, herunder høje initiale investeringsomkostninger, lav installationseffektivitet og et behov for mere bevidsthed om dets fordele.

Desuden forventes øget bevidsthed om miljøspørgsmål og strenge miljøbestemmelser at drive markedsvæksten i løbet af prognoseperioden.Imidlertid forventes høje startkapitalinvesteringer og korte tilbagebetalingsperioder at hæmme væksten på det europæiske marked.


Høj startkapitalinvestering

En varmepumpe er en energieffektiv maskine, der kan installeres i bygningen til at omdanne varmeenergi til el, som så bruges til at forsyne bygningen med varme eller køling.Varmepumpen er et af de mest omkostningseffektive systemer til styring af indetemperaturer.Det kræver dog en betydelig initial investering, der kan afholde potentielle investorer fra at investere på dette marked.


Kort tilbagebetalingstid

En varmepumpes tilbagebetalingstid er kort sammenlignet med andre typer erhvervsejendomsforvaltningssystemer.Det tager dog længere tid for investeringsafkastet fra et varmepumpesystem end fra andre kommercielle ejendomsadministrationssystemer på grund af dets højere vedligeholdelsesomkostninger og initiale investeringsomkostninger.

Dette gør det vanskeligt for potentielle investorer at træffe en informeret beslutning om, hvorvidt det vil være værd at investere i et sådant system eller ej.


Skærpede miljøregler

Det europæiske varmepumpemarked forventes at blive mere konkurrencedygtigt, da strengere miljøregler indføres i forskellige europæiske lande over tid på grund af bekymringer om klimaændringer og stigende energipriser i hele Europa.


Konklusion

Industrien har oplevet en enorm vækst i løbet af de seneste par år på grund af øget efterspørgsel efter vedvarende energikilder, som forventes at drive det europæiske varmepumpemarked i de kommende år.

Væksten på det europæiske varmepumpemarked tilskrives den stigende efterspørgsel efter energieffektive boliger, stigende bevidsthed om klimaændringer og det stigende antal husstande med flere apparater.

Den stigende efterspørgsel efter energieffektive produkter såsom varmepumper og elektriske køretøjer forventes at drive væksten på dette marked i løbet af prognoseperioden.Desuden vil regeringsinitiativer såsom RET (Renewable Energy Target) og ETS (Emissions Trading System) sandsynligvis understøtte væksten i det europæiske varmepumpemarked i 2020-2024.


Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Professionel varmepumpeproducent siden 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338

Kontakt SPRSUN. 7/24 Support. Vi svare med det samme!

Tel: 0086-20-82181867
Mobil: 0086-18933985692
WhatsApp: 0086-18933985692